Senioreiden tietotuvat 

Senioreiden tietotuvissa on mahdollisuus harjoitella itsenäisesti tietokoneenkäyttöä sekä oppia uusia asioita vertaiskouluttajan avulla. Tietotuvissa on aina paikalla on  Tuutori-vertais-kouluttajia. Harjoittelu on maksutonta, eikä ilmoittautumista tarvita. Mukaan voi ottaa myös oman kannettavan tietokoneen.

Vertaisverkoston avulla autetaan ikäihmisiä hankkimaan ja soveltamaan tietoteknistä osaamista arkielämässä. Toiminnassa otetaan erityisesti huomioon ikäihmisten oppimisen erityistarpeet.

 

Ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -hanke käynnisti vertaisohjaukset

Tietotuvat saivat alkunsa ikäihmiset ja tietoyhteiskunta -hankkeesta.  Hankkeen tavoitteena oli ehkäistä ikäihmisten syrjäytymistä tietoyhteiskunnasta, kehittää heidän tietoteknisiä valmiuksiaan ja luoda keskinäiseen tukeen perustuva vertaisverkosto. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kalliolan setlementti, RAY, Microsoft ja Doberman consulting.

Enter ry:n vertaisohjaajat hoitavat opastusta

 

Nykyisin tietotupatoiminta Sandelsissa on Enter ry:nvertaisohjaajien suorittamaa vapaaehtoistyötä.